Biuro prasowe Urzędu Miasta Nowy Sącz informuje o pozyskaniu środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego o nazwie Internet na co dzień. Jego realizacja będzie miała miejsce od października 2019 roku do września 2020 i ma objąć 252 osoby w wieku powyżej 25 lat. Całkowita wartość projektu to 141 120 PLN, realizowany jest w ramach szerszego przedsięwzięcia o nazwie Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego nr POPC.03.01.00-00-0076/18 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

W poniedziałek 7. października, jak podaje biuro prasowe Urzędu Miasta Nowy Sącz, od godziny 11 na terenie stadionu MKS Sandecji trwać będą ćwiczenia obronne Małopolska 2019. Wydarzenie na stadionie przy ulicy Kilińskiego 47 organizowane jest przez Wojewodę Małopolskiego.

Na terenie Nowego Sącza odbywa się obecnie głosowanie na Budżet Obywatelski 2019. To finałowy etap tego projektu, ponieważ mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy do 8 października. Potem zostaną one zliczone, a wyniki zostaną ogłoszone w formie informacji publicznej, kilka dni po zakończeniu głosowania. Mieszkańcy mogli zgłaszać różnorodne projekty obywatelskie, na które reszta społeczeństwa mogła później oddawać swoje głosy. Te pomysły, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane przez władze miasta.

Biuro prasowe miasta Nowy Sącz informuje mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych o planowanym na dzień 6 października 2019 roku Marszu Równości. Odbywać ma się on w godzinach od 13 do 20. Prezydent Miasta Ludomir Handzel zwraca się z prośbą o nieparkowanie na trasie, którą Marsz Równości ma przejść w godzinach jego trwania. Pozwoli to na zapewnienie bezpieczeństwa najwyższego stopnia.

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel przewodniczył obradom podczas Posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Do spotkania doszło z tego powodu, iż na terenie Nowego Sącza dnia 6 października odbędą się zgromadzenia publiczne. Władze miasta obawiają się, że w związku z organizowanymi zgromadzeniami dojdzie do zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Prezydent chciałby temu zapobiec, z tego też względu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie.

Więcej artykułów…

Zapisz się do naszej bezpłatnej usługi subskrypcji e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o dostępności nowych informacji.

Ogłoszenia