Na konferencji prasowej prezydent miasta Nowy Sącz Ludomir Handzel przypomniał, że koncepcja przebiegu drogi - obwodnicy południowo-zachodniej proponowana przez miasto ma szerokie poparcie. W konferencji uczestniczył także Artur Bochenek, zastępca prezydenta, oraz Adam Konicki, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Zarówno okoliczni mieszkańcy, którzy 1157 podpisami opowiedzieli się za takim wariantem, jak i gminy Chełmiec i Podegrodzie uznają tak zwany wariant C3 przebiegu drogi lokalizacji na most południowy za najkorzystniejszy oraz uwzględniający potrzeby okolicznych przedsiębiorców.

MPEC w Nowym Sączu otrzyma 3 mln zł dofinansowania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze dwa projekty dotyczące budowy kotła na biomasę oraz modernizacji sieci ciepłowniczej. Celem jest troska o czyste powietrze w rejonie Nowego Sącza. Umowy podpisano 7 października.

Jak poinformował Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, od jutra (tj. 8 października) dla ruchu zostanie otwarty odcinek jezdni Rynku (pierzeja wschodnia). Chodzi o fragment pomiędzy ulicami Lwowską a Piotra Skargi, po którym będą mogły poruszać się pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej do 3,5 t. Dla ruchu otworzona zostanie także ulica Lwowska od ulicy Matejki do Rynku.

W Nowym Sączu pojawił się projekt wprowadzenia Karty Nowosądeczanina, która ma poprawiać komfort życia mieszkańców. Rada Miasta odmówiła zwołania sesji, a tym samym głosowania nad projektem. Prezydent miasta zorganizował spotkanie i bierze sprawy w swoje ręce.

Biuro prasowe Urzędu Miasta Nowy Sącz informuje o pozyskaniu środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego o nazwie Internet na co dzień. Jego realizacja będzie miała miejsce od października 2019 roku do września 2020 i ma objąć 252 osoby w wieku powyżej 25 lat. Całkowita wartość projektu to 141 120 PLN, realizowany jest w ramach szerszego przedsięwzięcia o nazwie Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego nr POPC.03.01.00-00-0076/18 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

Więcej artykułów…

Zapisz się do naszej bezpłatnej usługi subskrypcji e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o dostępności nowych informacji.

Ogłoszenia