Regulamin

Informacje
Typografia
  • Mniejszy Mały Średni Duży Większy
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Regulamin serwisu internetowego PortalNowySacz.pl zwany w dalszej części dokumentu Portalem lub Witryną.


1. Warunki ogólne korzystania z Portalu

1.1 Korzystanie z portalu jest bezpłatne
1.2 Portal jest platformą informacyjną, ogłoszeniową oraz lokalnym forum internetowym, skierowanym do osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy na temat miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego oraz wszystkich działów zamieszczonych w portalu.
1.3 Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
1.4 Korzystając z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
1.5 Dostęp do możliwości i usług na PortalNowySacz.pl i Mobilne kasyno jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem lub zarejestrowanym użytkownikiem.
1.6 Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z PortalNowySacz.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności.


2. Prawa i możliwości użytkowników witryny

2.1 Rejestrując się w witrynie PortalNowySacz.pl:
2.1.1 Zgadzasz się dostarczyć podczas rejestracji prawdziwych informacji,
2.1.2 akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
2.1.3 Zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim dostępem , jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym ujawnisz swój login i hasło,
2.1.4 Zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.
2.1.5 Użytkownicy Portalu mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie: przeglądania materiałów, kopiowania i drukowania ich do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych, komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów, porozumiewania się z innymi użytkownikami witryny i wydawcą na forum dyskusyjnym, za pomocą kontaktu e-mail i innych.

2.2 Zakres usług witryny może być rozszerzany przez wydawcę.


3. Aktywność użytkowników Portalu

3.1 W związku z zarejestrowaniem się jako Użytkownik Portalu w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w witrynie:
3.1.1 Nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać żadnych informacji, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
3.1.2 Nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
3.1.3 Nie może naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników witryny i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będziesz przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nie ograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.
3.1.4 Nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek firm prowadzących działalność komercyjną i w związku z tym nie będziesz wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania jakiejkolwiek własnej działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody administratora witryny,
3.1.5 Zgadzasz się, aby administrator witryny PortalNowySacz.pl zmodyfikował bądź usunął każdy Twój wpis, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia.


4. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w Portalu, prosimy o przesłanie zawiadomienia na następujący adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


5. Odpowiedzialność

5.1 Redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
5.2 Dane publikowane w Portalu pochodzą z wiarygodnych, sprawdzonych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy dziennikarzy współpracujących z redakcją są rzetelne.
5.3 Redakcja Portalu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
5.4 Prezentowane w Portalu poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów (Internautów), nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.


6.Warunki techniczne

6.1 W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest:
6.1.1 Połączenie z siecią Internet,
6.1.2 Przeglądarka MS Internet Explorer lub innych przeglądarek typu Google Chrome, Opera, Mozilla.
6.1.3 W przypadku niektórych pod stron, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.
6.1.4 Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od redakcji problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu. W takim wypadku redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności witryny PortalNowySacz.pl.


9. Prawa autorskie

9.1 Redakcja Portalu, oferując użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
9.2 Redakcja PortalNowySacz.pl informuje, że Portal zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, zdjęcia i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
9.3 Wykorzystywanie treści Portalu w celach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych odbywać się może za pisemną zgodą redakcji PortalNowySacz.pl


10. Polityka prywatności

10.1 Dane uzyskane poprzez wypełnione formularze przy rejestracji Użytkownika mają dla Portalu charakter wyłącznie informacyjny, a ich informacje są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).


11.Postanowienia końcowe

11.1 Redakcja PortalNowySacz.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności - cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu.
11.2 Redakcja PortalNowySacz.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obowiązek informacyjny RODO - informacje szczegółowe
1. Kim jest administrator Państwa danych osobowych?
Administrator Państwa danych osobowych - firma ENUJA z siedzibą w Nowym Sączu, operator internetowej platformy do publikacji ogłoszeń drobnych dostępnej pod adresem https://portalnowysacz.pl/
2. Jak skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail serwisu, który został podany w zakładce KONTAKT.
3. Skąd otrzymaliśmy Państwa dane?
Dane otrzymaliśmy od Państwa podczas rejestracji lub logowaniu za pomocą platformy Facebook oraz poprzez dodanie przez Państwa ogłoszenia drobnego, w wiadomości e-mail, którą od Państwa otrzymaliśmy, w trakcie rozmowy telefonicznej z Państwem. 
4. Które z Państwa danych osobowych są wymagane oraz jakie dane są przetwarzane?
Aby umożliwić Państwu publikację ogłoszenia drobnego w naszym serwisie za pomocą sieci Internet, muszą Państwo podać tylko swój adres e-mail oraz nick (nazwę użytkownika). Przy dodawaniu ogłoszenia rejestrowany zostaje również Państwa adres IP. W treści ogłoszenia istnieje możliwość (niewymagane) podania swojego numeru telefonu.  Jeżeli z jakiegoś powodu postanowią Państwo nie podawać swojego adresu e-mail, w takim przypadku niestety nie będzie możliwości dodania i opublikowania ogłoszenia drobnego na łamach naszego serwisu. Wyjątkiem będzie, gdy publikacja ogłoszenia odbędzie się drogą telefoniczną. W takim przypadku wymagane jest wyłącznie podanie t Państwa numeru telefonu. Adres email lub numer telefonu stanowią o możliwości kontaktu z Państwem osobie zainteresowanej Państwa ogłoszeniem.  Aby można było skorzystać z usług płatnych tj. promowanie ogłoszenia lub odnowienie ogłoszenia, należy wysłać wiadomość SMS ze swojego numeru telefonu. Państwa numer telefonu jest rejestrowany w celach rozliczeniowych. W przypadku zamówienia reklamy na łamach serwisu gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego.  Podczas wejścia na stronę WWW serwisu ogłoszeniowego system informatyczny automatycznie gromadzi dane o urządzeniu, z którego następuje połączenie. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych, a dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, adresu IP, rodzaju przeglądarki internetowej. Dane te nie zostaną nigdy łączone z danymi osobowymi, które podano podczas dodania ogłoszenia. Tego typu dane są standardowo gromadzone przez każdy system informatyczny, co służy udostępnianiu stron WWW przez sieć Internet. Gromadzone dane służą wyłącznie analizie statystycznej (np. ilość wejść na stronę serwisu) i ewentualnie do korygowania błędów systemu informatycznego (wejście użytkownika na podstronę WWW, która nie istnieje). 
5. Co jest celem i jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych
osobowych?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do umożliwienia Państwu publikacji, promowania i odnawiania ogłoszeń drobnych w naszym serwisie, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozwiązywania problemów technicznych, które są do nas kierowane (poprzez formularz kontaktowy, bezpośrednio na adres email lub telefonicznie), jak również do kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczonymi usługami. Dodatkowo, jeśli skorzystano z płatnych usług serwisu, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.  Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy, którym jest: dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, oraz zapewnienie bezpieczeństwa usług, świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania regulaminu serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.
Za Państwa zgodą przetwarzamy dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w każdej chwili. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu aż nie zostanie wycofana na to Państwa zgoda. Można tego dokonać kontaktując się z nami drogą mailową. 
6. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Gwarantujemy pełne respektowanie wszystkich Państwa praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, poprawy, skasowania Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Istnieje również prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
7. Komu udostępniane są przez nas Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe (adres e-mail, numer telefonu), które zostały podane podczas dodawania ogłoszenia, udostępniamy osobom zainteresowanym Państwa ogłoszeniem. Wszystkie dane osobowe powierzone są podmiotowi dostarczającemu infrastrukturę techniczną (hosting).  Adres IP, zawartość niektórych plików cookie, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, może być przekazana podmiotom oferującym wyświetlanie reklam profilowanych.  Możemy również przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
8. Czy Państwa dane są przekazywane przez nas do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego? Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 
9. Jak długo są przechowywane Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas widoczności w serwisie co najmniej jednego z Państwa ogłoszeń, a także po usunięciu przez Państwa ogłoszeń w celach: (1) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z publikacją ogłoszenia, (2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, (3) zapobiegania nadużyciom i oszustwom, (4) maksymalnie przez okres 3 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
10. Czy Państwa dane osobowe zostaną automatycznie przetwarzane poprzez profilowanie (personalizowanie)?
Państwa dane osobowe zostaną przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie, personalizowanie), jeśli zostanie wyrażona na to zgoda. 
11. Zabezpieczenie danych Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed udostępnieniem ich osobom do tego nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania danych osobowych wewnątrz naszej firmy dopuszczane są wyłącznie osoby, które upoważnił do tego Administrator. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób ten serwis obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.