Połączenie drogowe DK87 i DW 969 w Nowym Sączu – wybrano wariant C

Prezentacja połączenia DK87 z DW 969

Nowy Sącz
Narzędzia
Typografia
  • Mniejszy Mały Średni Duży Większy
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie podpisał decyzję, w której wskazał na środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia. Zakłada ono także budowę mostu na Dunajcu. Preferowany wariant C zakłada najlepsze przejście przez rzekę Dunajec, optymalne ominięcie terenów inwestycyjnych, które będzie można zagospodarować w późniejszym czasie. Wariant C zakład również ominięcie terenów zamieszkałych i bardzo korzystne rozwiązania ekonomiczne.

W sporządzonym raporcie zawarto analizę oddziaływania wariantów A B C i D na środowisko naturalne. Porównując z sobą różne aspekty w poszczególnych wariantach: aspekt społeczny, środowiskowy, ekonomiczny i techniczny za najbardziej optymalny uznano wariant C. Wszystkie warianty zostały zaopiniowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Najlepiej oceniono warianty C i B, zaś najgorszą ocenę uzyskały A i D. Budowa mostu na rzece Dunajec najlepiej wypadła w wariancie C. Ten wariant w najmniejszym stopniu zakłada ingerencję w środowisko naturalne, jest więc najbardziej ekologiczny.

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel podziękował wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w budowę połączenia drogowego DK87 i DW 969 w Nowym Sączu. Podziękowania swoje skierował m.in. do Marszałka, Włodarzy Gmin, Starosty Nowosądeckiego, jak również do Zarządu Dróg – powiatowego w Nowym Sączu i wojewódzkiego w Krakowie. Prezydent Nowego Sącza podziękował również innym osobom i instytucjom, które zaangażowały się w ten projekt inwestycyjny.

Dalsza współpraca będzie już dotyczyła sporządzenia dokumentacji technicznej i prac budowlanych.

Źródło: UM Nowy Sącz

Zapisz się do naszej bezpłatnej usługi subskrypcji e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o dostępności nowych informacji.

Ogłoszenia