Regulamin serwisu internetowego PortalNowySacz.pl zwany w dalszej części dokumentu Portalem lub Witryną.

Dla autorów PortalNowySacz.pl niezwykle istotna jest kwestia ochrony Państwa danych osobowych. W związku z tym, w poniższym dokumencie zostały przedstawione zasady polityki prywatności portalu PortalNowySacz.pl dotyczące gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych powierzonych nam przez użytkowników. Prosimy aby wszystkie osoby, które powierzyły swoje dane osobowe PortalNowySacz.pl zapoznały się z tymi postanowieniami.