27
Pn, Sty
17 New Articles

Remont kostki wokół rynku

Od 14 października zostanie czasowo zamknięta jezdnia wokół Rynku. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu zaznacza, że część ulic zostanie wyłączona i zmieni się organizacja ruchu w centrum miasta.

Nowy dworzec MPK

Nowoczesny budynek dworca MPK składający się z dwóch kondygnacji, który od kilkunastu miesięcy powstawał na oczach mieszkańców miasta Nowy Sącz, został otwarty przez prezydenta miasta Ludomira Handzla. Nowy Dworzec Autobusowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to kolejny krok do rozwoju przedsiębiorstwa stwierdził prezydent. Włodarz miasta podziękował także wszystkim, którzy przyczynili się do budowy oraz wyraził nadzieję, że również inne inwestycje takie jak nowy dworzec przesiadkowy na Bulwarach Narwiku czy wprowadzenie Karty Nowosądeczanina wkrótce dojdą do skutku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

MPEC w Nowym Sączu otrzyma 3 mln zł dofinansowania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze dwa projekty dotyczące budowy kotła na biomasę oraz modernizacji sieci ciepłowniczej. Celem jest troska o czyste powietrze w rejonie Nowego Sącza. Umowy podpisano 7 października.

Remont kostki wokół rynku

Jak poinformował Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, od jutra (tj. 8 października) dla ruchu zostanie otwarty odcinek jezdni Rynku (pierzeja wschodnia). Chodzi o fragment pomiędzy ulicami Lwowską a Piotra Skargi, po którym będą mogły poruszać się pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej do 3,5 t. Dla ruchu otworzona zostanie także ulica Lwowska od ulicy Matejki do Rynku.

Nowy most na Dunajcu

Na konferencji prasowej prezydent miasta Nowy Sącz Ludomir Handzel przypomniał, że koncepcja przebiegu drogi - obwodnicy południowo-zachodniej proponowana przez miasto ma szerokie poparcie. W konferencji uczestniczył także Artur Bochenek, zastępca prezydenta, oraz Adam Konicki, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Zarówno okoliczni mieszkańcy, którzy 1157 podpisami opowiedzieli się za takim wariantem, jak i gminy Chełmiec i Podegrodzie uznają tak zwany wariant C3 przebiegu drogi lokalizacji na most południowy za najkorzystniejszy oraz uwzględniający potrzeby okolicznych przedsiębiorców.

Karta Nowosądeczanina

W Nowym Sączu pojawił się projekt wprowadzenia Karty Nowosądeczanina, która ma poprawiać komfort życia mieszkańców. Rada Miasta odmówiła zwołania sesji, a tym samym głosowania nad projektem. Prezydent miasta zorganizował spotkanie i bierze sprawy w swoje ręce.

Internet na co dzień

Biuro prasowe Urzędu Miasta Nowy Sącz informuje o pozyskaniu środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego o nazwie Internet na co dzień. Jego realizacja będzie miała miejsce od października 2019 roku do września 2020 i ma objąć 252 osoby w wieku powyżej 25 lat. Całkowita wartość projektu to 141 120 PLN, realizowany jest w ramach szerszego przedsięwzięcia o nazwie Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego nr POPC.03.01.00-00-0076/18 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

Więcej artykułów…

Zapisz się do naszej bezpłatnej usługi subskrypcji e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o dostępności nowych informacji.

Ogłoszenia