Nowy Sącz i Gmina Chełmiec - wspólnie odnośnie budowy obwodnicy wzdłuż rzeki Dunajec

Obwodnica wzdłuż rzeki Dunajec

Nowy Sącz
Narzędzia
Typografia
  • Mniejszy Mały Średni Duży Większy
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kilka dni temu, włodarze Nowego Sącza oraz Gminy Chełmiec, podjęli wspólną inicjatywę ukierunkowaną na przywrócenie w planie zagospodarowania przestrzennego dla Województwa Małopolskiego - obwodnicy Nowego Sącza, wzdłuż Dunajca.

Owocem porozumienia Prezydenta Lodomira Handzela (Nowy Sącz), a także Wójta Bernarda Stawiarskiego (Gmina Chełmiec), jest formalny wniosek do Marszałka Województwa - Witolda Kozłowskiego w przedmiotowej sprawie. Sygnatariusze pisma, jakie wysłane zostało w dniu 3 lipca br., podkreślają strategiczny wymiar inwestycji związanej z budową obwodnicy, której zadaniem jest dopełnienie istniejącego układu komunikacyjnego wokół Nowego Sącza. Dla przypomnienia - decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego sprzed ponad roku, to rozwiązanie drogowe zostało wykreślone z ówczesnego planu zagospodarowania przestrzennego dla regionu.

Nowy Sącz i Chełmiec zgodnie podkreślają, że obwodnica z przebiegiem wzdłuż rzeki Dunajec w ciągu krajowych dróg o numerach 28, 75 oraz 87, jak również drogi wojewódzkiej numer 969, jest kluczowa dla całego Województwa Małopolskiego. Głównym argumentem jest dostrzeżona przez oba samorządy potrzeba uzupełnienia transgranicznego układu komunikacyjnego, możliwa do osiągnięcia poprzez doprowadzenie do połączenia autostrady A4 z pobliskim przejściem granicznym. Z chwilą kiedy wniosek o zmianę planu zagospodarowania w sugerowanym zakresie spotka się ze zrozumieniem i akceptacją, Miasto Nowy Sącz wraz z Gminą Chełmiec, będą w stanie uchronić jedyny teren pod budowę obwodnicy, od ewentualnych prywatnych zamierzeń związanych z jego zabudową i zagospodarowaniem. Włodarze obu samorządów, którzy złożyli podpisy pod pismem do Marszałka, zwracają uwagę na potencjalne zagrożenia dla Sądecczyzny i Województwa w wymiarze ekonomicznym i społecznym, z chwilą, gdyby nie udało się doprowadzić do zmian i w efekcie do realizacji inwestycji.

Źródło: UM Nowy Sącz

Zapisz się do naszej bezpłatnej usługi subskrypcji e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o dostępności nowych informacji.

Ogłoszenia