Miliony złotych na remonty nowosądeckich ulic

Remont Nowosądeckich ulic

Nowy Sącz
Narzędzia
Typografia
  • Mniejszy Mały Średni Duży Większy
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Dzięki aktywnej kooperacji Prezydenta - Ludomira Handzela z Wojewodą Małopolski - Piotrem Ćwikiem i jego zastępcą - Zbigniewem Starcem, do Miasta popłynie szeroki strumień środków, z których sfinansowana zostanie przebudowa oraz remont ulic w Nowym Sączu. Kwota niemal 6 mln. złotych pozyskana została z państwowego budżetu, a konkretnie z utworzonego w ubiegłym roku - Funduszu Dróg Samorządowych.

Ludomir Handzel wspólnie z wiceprezydentem Arturem Bochenkiem, podjęli decyzję o przeznaczeniu pieniędzy na modernizację ulicy Sucharskiego, a także Kunegundy oraz Grodzkiej. Warto zaznaczyć, że kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 60% wartości kosztów kwalifikowanych wszystkich zadań, a całość przedsięwzięcia sięgnie 10 mln. złotych. Przy okazji podziękowano Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za owocną współpracę na rzecz realizacji inwestycji drogowej w obrębie ulicy Sucharskiego. Remont ulic Kunegundy i Grodzkiej - pochłonie łącznie ponad 4,3 mln. zł. (ok. 2,6 mln. zł. dofinansowania), a prace będą koncentrowały się na wzmocnieniu podbudowy i wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, modernizacji kanalizacji deszczowej oraz traktów dla pieszych (chodników). Dotychczasowe skrzyżowanie z ulicą Jagiellońską zamienione zostanie z kolei na rondo. Dodatkowo, przejścia dla pieszych zostaną doświetlone, a w ich pobliżu zabudowany będzie radar informujący o prędkości pojazdów. Podobny zakres robót, za wyjątkiem wymiany kanalizacji, czeka też ulicę Sucharskiego, który zamknie się wydatkiem ok. 5,6 mln. zł. (w tym ponad 3,3 mln. zł. centralnego dofinansowania). Jeśli procedura przetargowa przebiegnie bez zbędnych komplikacji, Prezydent wyraził nadzieję, że oba zadania uda się zrealizować jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym.

Ludomir Handzel poinformował również o otrzymaniu wsparcia w wysokości 140 tys. złotych - dla 7 projektów związanych z wykonaniem instalacji doświetlenia kilku innych przejść dla pieszych w Mieście. Na koniec Prezydent Nowego Sącza podzielił się informacją o złożeniu wniosków o dofinansowanie czterech kolejnych inwestycji drogowych, w zakresie których toczą się już stosowne postępowania dotyczące ich oceny.

Źródło: UM Nowy Sącz

Zapisz się do naszej bezpłatnej usługi subskrypcji e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o dostępności nowych informacji.

Ogłoszenia