Wizyta prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Nowym Sączu 1928r.

Wizyta prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Nowym Sączu 1928r.